Informacje o projekcie

Projekt Export Influencer jest skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego. Jego celem jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego na pięciu rynkach zagranicznych:

Zjednoczone Emiraty Arabskie

USA

Niemcy

Norwegia

Szwecja 

Export Influncer to Twoja szansa biznesowa na zdobycie rynków zagranicznych.  Proces internacjonalizacji zaprojektowany od A do Z i wdrożony krok po kroku wraz z zaufanym partnerem. 

Instytucja Finansująca

Projekt “Export Influencer” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu

CZAS TRWANIA

19 miesięcy (01.02.2021-31.08.2022)

BUDŻET

Wartość projektu ogółem: 1 821 645,28 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 629 277,00 PLN

Kwota dofinansowania (85%): 1 384 885,45 PL

Profil uczestnika

PRZEDSIĘBIORCA

mający swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa łódzkiego w dniu dokonania zgłoszenia do Projektu

WIELKOŚĆ

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

BRANŻA

Działania firmy lub produkty wpisują się w regionalne specjalizacje (w tym nisze specjalizacyjne), tj.:

 • nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo);
 • zaawansowane materiały budowlane;  
 • branża medyczna, farmacja, kosmetyki (w tym medycyna uzdrowiskowa); 
 • energetyka, w tym odnawialne źródła energii;
 • innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze;
 • informatyka i telekomunikacja.

Priorytetowo będą traktowane przedsiębiorstwa z sektora IT i telekomunikacji, wpisujące się w niszę specjalizacyjną XLIX (innowacyjne zastosowania sztucznej inteligencji w analityce, obliczeniach, robotyce oraz grach).

KRYTERIA

Obligatoryjne 

 • Przedsiębiorstwo  posiada status MŚP 
 • Siedziba lub oddział MŚP znajduje się w województwie łódzkim
 • MŚP posiada gotowy produkt/usługę
 • MŚP jest zainteresowane ekspansją zagraniczną
 • MŚP spełnia warunki otrzymania pomocy publicznej de minimis 
 • działania MŚP lub oferowany produkt/usługa wpisują się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS) dla województwa łódzkiego

Fakultatywne 

 • MŚP prowadzi działalność w sektorze IT i telekomunikacji, wpisującym się w niszę specjalizacyjną  XLIX (innowacyjne zastosowania sztucznej inteligencji w analityce, obliczeniach, robotyce oraz grach) 
 • MŚP posiada konkurencyjne rozwiązania w aspekcie internacjonalizacji 
 • MŚP posiada doświadczenie w zakresie działań promocyjno-informacyjnych (w ciągu ostatnich 2 lat) ukierunkowanych na zdobywanie nowych kontraktów handlowych 
 • MŚP posiada gotowość zespołu do procesu internacjonalizacji
 • MŚP posiada motywację do procesu internacjonalizacji

Formy Wsparcia

W ramach Projektu w oferowane są 2 rodzaje wsparcia:

 1. Opracowanie dla każdego Uczestnika projektu Strategii internacjonalizacji. 
 2. Wsparcie we wdrożeniu Strategii internacjonalizacji poprzez znalezienie odpowiednich kontrahentów zagranicznych (tzw. partners matching) oraz  kompleksową organizację i zapewnienie udziału w różnego rodzaju wydarzeniach międzynarodowych w postaci spotkań i misji gospodarczych.

Dodatkowo każdy z Uczestników otrzymuje:

 • Praktyczne Kompendium wiedzy o rynkach zagranicznych.
 • Możliwość uczestniczenia w cyklicznych spotkaniach, których celem będzie utworzenie lokalnej wspólnoty MŚP zainteresowanej internacjonalizacją.
 • Wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami projektu. 
 • Udział w 5 webinarach mówiących o uwarunkowaniach eksportu w wybranych rynkach zagranicznych.

Harmonogram projektu

W ramach projektu Export Influencer

 • Oszczędzimy Twój czas i opracujemy dla Twojej firmy strategię internacjonalizacji 
 • Wraz z ekspertami z danych rynków pomożemy krok po kroku w jej wdrożeniu
 • Sfinansujemy, zorganizujemy i wyjedziemy z Tobą na misję gospodarczą oraz zorganizujemy spotkania z dedykowanymi kontrahentami
 • Udzielimy Ci wsparcia wszędzie tam, gdzie ryzyko eksportowe może drogo kosztować.  

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach wynikających z uczestnictwa w projekcie, naszych doświadczeniach w internacjonalizacji oraz warunkach rekrutacji zapoznaj się z REGULAMINEM

Dowiedz się więcej!

Zostaw swój numer telefonu lub e-mail

Skontaktujemy się żeby opowiedzieć Ci o szczegółach i warunkach programu